25 Aug

Na een zoektocht van meer dan 5 jaar naar het antwoord op de vraag “hoe beïnvloedt het ongezegde de besluitvorming van Raden van Commissarissen”, mag ik op 14 oktober van 11:45 tot ongeveer 13:30 in de aula van de VU mijn bevindingen verdedigen. Ik verwacht kritische vragen van mijn opponenten Prof.dr. E.J.P. van Loon, Prof.dr. J.W. Winter, Prof.dr. I.G.M. De Loo, Prof.dr. M. Vinther Larsen, Prof.dr. F.A Roozen en Dr. M.L. Ehrenhard.


De vragen zullen, verwacht ik, betrekking hebben op de volgende thema’s:

  • Waarom is het ongezegde in relatie tot de besluitvorming in RvC’s überhaupt relevant? 
  • Hoe heb je het ongezegde onderzocht en hoe heb je deze theorieën ontwikkeld?
  • Hoe beïnvloedt het ongezegde de besluitvorming ofwel wat is de relatie tussen a) “zwijgklimaten” ofwel silence climates, b) paradigmaverkleving ofwel paradigm attachment, c) voorbewust (preconscious) ofwel geautomatiseerd gedrag, d) het ongezegde en e) besluitvorming? 
  • Wat kunnen we met deze kennis, en welk vervolg onderzoek is nodig?

Ondertussen gaat mijn zoektocht naar het antwoord door via het publiceren van de artikelen in wetenschappelijke bladen. Het wetenschappelijk verwoorden van mijn bevindingen is geen sinecure. Toch zijn de eerste reacties van de 'reviewers' bemoedigend: 

  • “You clearly have collected extensive and rich data. This is a real asset for this paper and enables you to open the black box of boards.”
  • “I want to applaud you for your data collection effort. Collecting primary data, including interviews and direct observation is commendable.”
  • “I commend you for collecting real-time data on and observations of board meetings as well as follow up interviews with board members.”
  • “You have a wonderfully interesting and intriguing topic. I think you have put your finger on important puzzle concerning why board members do not speak up more about their concerns in meetings.” I also appreciated the access to difficult to attain data.”

Door samen te werken met 'boards', met autoriteiten en andere instellingen, hoop ik dat de theorieën zullen bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en praktijken op het gebied van corporate governance.

De online verdediging bijwonen? Neem dan contact met mij op, dan hou verstrek ik de relevante informatie.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.