04 Nov

Een tweede hoofdvraag (zie vorige post) die tijdens mijn promotie over hoe het ongezegde de besluitvorming in de boardroom (bestuurskamer) beïnvloedt, is de volgende:Hoe bedrijven toezichthouders en bestuurders governance?
Wat zeggen ze, wat niet, wanneer, hoe en waarom?
Vanuit welk governance paradigma (d.w.z. agency of stewardship paradigma) opereren ze en waarom? Wat betekent governance in de praktijk als wat boardleden zeggen over wat ze doen niet altijd overeenkomt met wat ze feitelijk doen maar zich daar niet altijd bewust van zijn?
Hoe 'governt' de boardroom als collectief, vooral wanneer individuele boardleden en een subgroep van boardleden het (ongezegd) oneens zijn over wat er door wie, waarom en hoe moet worden gedaan? Of is governance vanuit de praktijk geredeneerd hetzelfde als hoe deze toezichthouders en bestuurders samen meningsverschillen en dilemma's met elkaar en ook met stakeholders, overeenkomen? Wat zegt de governance code over hoe de boardroom (governance) conflicten en dilemma’s moet overeenkomen: wie moet wat doen en wanneer en hoe? Moeten we daarbij expliciet onderscheid maken tussen de groep toezichthouders en de groep management -teamleden vanwege het verschillende perspectief en doel van elke rol? Of moeten we elk afzonderlijke toezichthouder als onafhankelijk beschouwen, ook al kunnen ze hun beslissing niet uitvoeren wanneer hun collega’s het niet eens zijn en ze dus in die zin wel afhankelijk van hen zijn?

Wat denk jij in relatie tot deze vragen?

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.