Board Consulting - Zelfevaluatie - Training

Board Consulting

Je kunt niet veranderen wat je zelf niet ziet. Maar ziet iedereen wel hetzelfde?  Boardleden (bestuurders ofwel RvB & toezichthouders ofwel RvC) die samen continu besluiten nemen en 'in actie' omgaan met dilemma's zien veelal niet hetzelfde. Marilieke's expertise en lens richt zich op het ontdekken van deze verschillen en met het (leren) waarderen van en omgaan met deze 'conflicten'. Hoe beïnvloeden verschillende governance paradigma's de huidige routines en dus cultuur van een board.  Wat wordt niet gezegd maar voor vanzelfsprekend aangenomen? Wat is de spreek- of zwijg cultuur van de board en hoe beïnvloedt de specifieke compositie van deze board deze cultuur continu. Hierbij wordt ook expliciet rekening gehouden met de grote invloed van governance regels en codes op deze board cultuur.

Met tools en instrumenten die ze ontwikkelt, staat Marilieke voor de uitdaging om 'de board' en de individuele boardleden te helpen ontdekken hoe hun unieke samenstelling hun governance beïnvloedt. Hierbij focust zij zich op de vraag hoe de sterke en zwakke punten van de board de prestaties uit het verleden verklaren. Ze streeft ernaar om boards te helpen om de vele dilemma's en (onuitgesproken) verschillen productief aan te gaan.

Board zelfevaluaties

Zelfs als alles goed gaat, zijn jaarlijkse zelfevaluaties verplicht. Hoe kan je deze tijd het beste benutten? Board assessments bieden een unieke kans om te onderzoeken hoe paradigmaverschillen unieke boardroutines creëren en verklaren hoe boards reageren wanneer zij met een onverwachte gebeurtenis te maken krijgen. Een onverwacht incident kan namelijk eenvoudig een spiraal van ongezegde in gang zetten die moeilijk te beheren is. Zelfevaluatues bieden dus een goede gelegenheid voor boards om zich op deze spannende situaties voor te bereiden. 

Board Training

Bestuursleden kunnen de vele dilemma's waarmee ze worden geconfronteerd individueel leren te overwinnen of ze kunnen deze samen met hun boardleden verkennen tijdens een training. Deze dilemma's zijn vaak niet zo uniek als ze lijken, maar worden 'uitgelokt' door de governance context waarin ze opereren. In een 'training' kunnen deze verschillende typen dilemma's worden uitgelegd en onderzocht. Marilieke ontwerpt trainingen op maat voor boards.