Spreker

Toezichthouders en bestuurders staan voor veel dilemma's. Toezichthouders in het bijzonder vanwege de dubbele taak van de toezichthouder (als toezichthouder en als werkgever), de beperkte beschikbare tijd, de regels en codes waaraan ze moeten voldoen en tal van andere belemmeringen waar ze mee te maken hebben. Bestuursleden reageren vaak automatisch op deze dilemma's, zeker als alles in orde lijkt. Wanneer er zich echter een probleem voordoet, hebben deze toezichthouders en de bestuurders - door hun verschillende manieren van zien- , verschillende interpretaties en inschatting van dezelfde situatie. Vanwege deze verschillende interpretatie gaan ze ook verschillend om met de situatie. 

Hoe voorzitters, toezichthouders en bestuurders (executives) reageren op deze uitdagingen, wordt behandeld in verschillende presentaties en lezingen die Marilieke verzorgt. Daarnaast kunnen deelnemers indien gewenst via een speciaal daarvoor ontwikkelde 'game' ervaren hoe commissarissen het risico lopen een spiraal van ongezegde in de boardroom in gang te zetten door een aantal archetypische governance dilemma's. 

Thema's zijn:

  • Het ongezegde in de boardroom
  • Kracht en tegenkracht 
  • Het onderzoeken van het ongezegde in organisaties en teams
  • Risico's bij langzittende bestuurders
  • Spreek- en zwijgculturen
  • Leiderschap en voorzitters-stijlen
  • Hoe omgaan met verschillen en conflicten
  • Diversiteit in de boardroom
  • Governance paradigma's en een spiraal van ongezegde
  • Strategie realisatie, strategische dialoog en ongezegde