Sorry, registratie is beëindigd.

Weten journalisten genoeg af van governance en de wijze waarop besluiten worden genomen in de boardroom om voldoende tegenmacht te bieden? Wat gebeurt er eigenlijk in de boardroom? In de wetenschap wordt gesproken over de black-box van de boardroom omdat we weinig weten wat daar precies gebeurt. In hoeverre geldt dat ook voor journalisten? Saillanter is dat sommige wetenschappers suggereren dat deze boardroom-processen zo ontworpen zijn dat ze alleen maar kunnen falen. Een kritische blik van buiten is hoogst noodzakelijk om het maatschappelijk gesprek over governance, leiderschap, macht, remuneratie en de rol van commissarissen en CEO's van de grote organisaties te entameren. Is het wel zo logisch hoe het nu 'bestuur en toezicht' georganiseerd wordt? In de workshop "Governance voor Journalisten" gaan we samen in gesprek over de vraag hoe journalisten hun rol in de context van de top van het bedrijfsleven en dus 'corporate governance' het meest effectief kunnen spelen. De nieuwste wetenschappelijke inzichten, gebaseerd op talloze observaties, interviews met bestuurders en commissarissen en zelfevaluaties van RvC's en RvB's zullen worden gedeeld om dit gesprek te faciliteren en te verdiepen. Wil je als journalist deelnemen, meld je tijdig aan. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Deelname is gratis. Vanwege de kosten die wel worden gemaakt, willen je vragen je alleen aan te melden als je zeker weet dat je aanwezig zal zijn. Hopelijk tot de 26e juni!


  • Datum: 26-6-2023 11:00 AM - 26-6-2023 04:00 PM
  • Plaats: Vrije Universiteit De Boelelaan 1105, Amsterdam, Netherlands (Kaart)

Beschrijving

Journalistiek is essentieel voor het functioneren van de samenleving. Journalisten moeten dan ook de middelen hebben en krijgen om gericht onderzoek te doen naar machtsmisbruik, belangenverstrengeling en maatschappelijke misstanden.  

Het bieden van voldoende tegenmacht richting grote bedrijven wordt voor onze maatschappij steeds belangrijk aangezien ook de schadelijke invloed van deze bedrijven op onze maatschappij steeds voelbaarder wordt en de intieme  relatie met de overheid zichtbaarder.  

Dit vraagt diepgaande kennis over hoe deze grote, multinationale. bedrijven geleid, bestuurd en gecontroleerd worden. Dit vraagt dus in het bijzonder kennis van de dynamiek in de boardroom, de dynamiek tussen de CEO, de CFO, de voorzitter, de rest van de commissarissen, en de dynamiek tussen deze boardroom en haar stakeholders waaronder de overheid, autoriteiten, beleidsmakers en politici. Ook is kennis nodig over governance, compliance, managementcontrolsystemen en de governancecode nodig om de dynamiek in de boardroom en het gebrek aan diversiteit, de institutionele denkfouten & groupthink én het huidige besluitvormingsklimaat te begrijpen. 

De workshop is gebaseerd op het promotieonderzoek van Marilieke Engbers over de invloed van het ongezegde in de boardroom. De uitkomsten van haar onderzoek zijn vertaald in het boek 'Onder Commissarissen, hoe het ongezegde de besluitvorming beinvloedt' De vijfde druk is een feit. Onlangs heeft ze haar eerste paper gepubliceerd in een gerenommeerd Amerikaans wetenschappelijke journal. Tijdens haar promotionderzoek heeft ze aanvullend onderzoek gedaan voor de Autoriteit woningcorporaties over de risico's bij de langzittende bestuurder en hoe de RvC's hier op toezien. Het rapport Kracht en Tegenkracht is in 2019 gepubliceerd. Inmiddels begeleidt ze veel RvC's en RvB's van in Nederland maar ook in het buitenland gevestigde bedrijven. Ze geeft les aan de registercontrollersopleiding van de Vrije Universiteit en leidt samen met collega's het Board and Leadership research centre bij de VU.