Het ongezegde in de boardroom

Listen to silence, it has a lot to say

Wat is het ongezegde?


Wat is het ongezegde? Wat is het ongezegde?
Het ongezegde: wat mensen denken en voelen maar niet zeggen tijdens gesprekken of vergaderingen.

Voorbewuste communicatie
Mensen beslissen meestal voorbewust wat ze wel en niet zeggen. Met voorbewust wordt bedoeld dat mensen op een voor vanzelfsprekende manier ‘in het moment’, dus tijdens het gesprek of vergadering, bepalen wat ze wel en niet zeggen. Hierbij baseren zij zich op impliciete en voor vanzelfsprekend aangenomen aannames. Achteraf zijn mensen echter wel in staat om terug te halen wat ze wanneer dachten en voelden maar niet zeiden en waarom niet. Deze gedachten en gevoelens zijn in die zin niet onderdrukt.

Bewuste communicatie
Soms besluiten mensen bewust om gedachten en gevoelens te verzwijgen of te verbloemen. Deze gedachten en gevoelens worden daarom slechts als een subset van ongezegde beschouwd en ontstaan als langere tijd schijnbaar onbelangrijke observaties niet of niet effectief of tijdig zijn besproken. Mensen verzwijgen hun gedachten en gevoelens bewust wanneer zij verwachten dat de kosten (risico's, tijd, moeite) van het spreken hoger zullen zijn dan het rendement van het openlijk uiten van hun gedachten en gevoelens.

Drie soorten ongezegde
Het ongezegde weten I Het ongezegde weten verwijst naar het intuïtieve weten dat onze reactie tijdens vergaderingen en gesprekken bepaalt. Mensen reageren maar weten niet altijd waarom ze zo reageren en wat de gevolgen ervan zijn. Eerdere ervaringen en impliciete theorieën helpen mensen om ‘in het moment’ te reageren.
------------------------------------------
Het ongezegde I Het ongezegde verwijst naar onze impliciete, onuitgesproken inschatting van de situatie. Mensen schatten zich vaak pas na een onverwacht moment in wat ze van de situatie vinden. Deze inschatting beïnvloedt hoe ze tijdens toekomstige situaties gaan reageren.
------------------------------------------
Het gedeelde ongezegde I Het gedeelde ongezegde verwijst naar het informeel delen van deze inschatting met een deel van de groep waar de inschatting betrekking op heeft. De inschatting die gemaakt wordt na dit gesprek beïnvloedt eveneens hoe tijdens toekomstige situaties zal worden gereageerd.

Reflexieve gesprekken
In reflexieve gesprekken kan het ongezegde tot bewustzijn worden gebracht. Reflexieve gesprekken zijn gesprekken waarin de ongezegde en de daarbij behorende impliciete aannames continu worden verkend door middel van reflectie, empathie en perspectief-nemen. Mensen dwingen hun mening te geven of dwingen te onderzoeken wat er niet wordt gezegd, riskeert het voeden van het ongezegde. Daarom zijn zorgvuldige interventies noodzakelijk om het ongezegde bloot te leggen. Het advies van Rumi kan echter nooit kwaad: “Listen to silence, it has much to say”.

Diensten


Board Consulting I Assessment I Training

Conflicten in de boardroom I Board diversiteit - Board & Leiderschap I Ongezegde en Board Cultuur

Meer Informatie

Spreker

Ongezegde en besluitvorming I Het ongezegde onderzoeken in boards en organisaties I Kracht en Tegenkracht I Hoe RvC's de bestuurder monitoren en adviseren I Voorzitter-stijlen I Zwijg klimaten in de boardroom

Meer Informatie

Research

Diversiteit in de boardroom I Routines in de boardroom I Voorzitter-stijlen I Paradox Agency en Stewardship overeenkomen

Meer Informatie

Blog


Artikelen & Podcasts


Kosten van Communiceren in de Boardroom

Lees Meer

Hoe het ongezegde de besluitvorming beïnvloedt

Dissertation

Lees Meer

Kracht en Tegenkracht

Rapport: hoe houden RvC's toezicht op het functioneren van bestuurders

Lees Meer

Podcast: Hoe het ongezegde de besluitvorming beïnvloedt

Te gast bij Werkprofessor: We doen het allemaal wel eens: tijdens een vergadering ergens over zwijgen, om het na afloop wél met een collega te bespreken. Dat zwijgen heeft een grotere invloed op de koers van een bedrijf dan je denkt.

Lees Meer

Nieuws


2ND WEB-DIALOGUE SERIES: “BOARD DIVERSITY”

29-8-2020

First Academic Paper Discussion Session

25-8-2020

May Conference: Researching the 'black box' of boards' decision-making

25-8-2020

Symposium Kracht en Tegenkracht - bijdrage Martin de Ruiter

29-8-2020

Sector Event Kracht en Tegenkracht

6-2-2020

AEDES: Kracht en Tegenkracht

25-8-2020

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ABOUT BOARDS' DECISION-MAKING

24-8-2020

AEDES Ongezegde in de Boardroom

6-5-2020

VTW Het ongezegde in de boardroom

3-3-2020

Board Research Center

24-8-2020

Over


Moeder van drie zonen I Getrouwd I Amsterdam I Zus & Broer I Geboren in Filippijnen I Economie I Arthur Andersen I Het Consulaat I Reconsulting I Vrije Universiteit I Vrienden

Marilieke (1969) heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur in leiderschap en verandering. Ze verdedigt haar dissertatie op 14 oktober 2020 over “hoe de ongezegde de strategische besluitvorming in besturen beïnvloedt” op de Vrije Universiteit in Amsterdam (supervisors Prof.dr Svetlana Khapova and Prof.dr. Erik van de Loo). Door haar werk heeft Marilieke een methode ontwikkeld die de besluitvorming van het bestuur verbetert, rekening houdend met bestuursregels, codes en routines.

Ze combineert het geven van lezingen over strategie realisatie voor het VU Finance and Control programma met advieswerk over effectiviteit aan boord, zelfevaluaties, strategie en leiderschap. Momenteel werkt ze ook aan een managementboek in samenwerking met de Nederlandse uitgeverij Business Contact over board besluitvormingsprocessen. Tijdens haar promotie kreeg Marilieke van de Autoriteit Woningcorporaties de opdracht om te onderzoeken hoe bestuurders de risico's van langdurig aangestelde CEO's bewaken. Ze publiceerde in 2019 het Nederlandse rapport 'Kracht en Tegenkracht'.

Team


Vrije Universiteit

Spreker

Zie Controllersopleiding VU & EMBA Leading with Purpose VU

VU Center for boards and executive leadership development

Mede-oprichter en onderzoeker

Zie ook VU website: Boards for Center for Boards and Leadership Development

Reconsulting

Partner

Zie Reconsulting.com

Het Consulaat

Voormalig partner / mede-oprichter

Zie: www.hetconsulaat.nl

Autoriteit Woningcorporaties

Onderzoeker

Zie nieuws

Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties

Onderzoeker

Zie ook nieuws

Atlas/ Business Contact Uitgeverij

Schrijver

Art @Lia Engbers

Meer info: neem contact op met Marilieke

Art @Kees Mettes

Meer info: neem contact op met Marilieke

Testimonials


Benoem gerust een klimaatontkenner in de"

Kees van NieuwamerongenAutoriteit Woningcorporatieshttps://bit.ly/2H3VqQJ

Column - Van de Voorzitter - ‘Kracht en Tegenkracht’"

Guido van Woerkomhttps://bit.ly/3kdBQ2D

RvC's opgelet, is uw paradigma ook verkleefd?"

Finance Ideas Academyhttps://bit.ly/3mogEIX

U begrijpt dat ik als begeleider van zelfevaluaties enthousiast ben van dit rapport. Ik observeer wisselende niveaus van reflectie bij de zelfevaluaties die ik mag begeleiden, maar de meeste raden staan open voor het ‘goede gesprek’. Het komt de kwaliteit van de zelfevaluatie ten goede als serieuze tegenkracht gewoon is."

BlauwBVhttps://bit.ly/3hC9I7K

Marilieke heeft ons (RvC van Tablis Wonen) begeleid bij onze zelfevaluatie. Na deze zelfevaluatie had ik het gevoel dat dit de eerste keer was dat we een echte zelfevaluatie hebben gedaan. De voorbereiding was uitgebreid en degelijk. De evaluatie zelf heeft veel inzicht gegeven in onze rollen in het team en het hoe en waarom we dingen doen zoals we die doen en waar mogelijk onze zwaktes zitten. Met de leerpunten kunnen we onszelf weer verbeteren. Marilieke, veel dank voor deze zelfevaluatie!"

Rob van Oostveen

Marilieke heeft onze RvC begeleid bij de zelfevaluatie na een goede ervaringen met haar over het ‘ongezegde’ in RvC’s. Zij heeft de hoge verwachtingen waar gemaakt. We weten nu helder waar bij ons als team onze kracht zit en waar mogelijke valkuilen. Er zijn verborgen talenten boven tafel gekomen en zelfs het mensprofiel bij de volgende vacature staat al vast. Ik was onder de indruk van de mensenkennis van Marilieke, m.n. als het gaat over het functioneren van personen in een team. E.e.a. resulteerde in (nog) meer openheid en onderling vertrouwen en in concrete leerdoelstellingen. Deze zelfevaluatie is een prachtige kapstok om als team te groeien!"

Dietlinde van Wezel

Marilieke has given me a great insight in "the effect of the unsaid" in board of directors. Her research is an enormous asset for current board of directors. She can give you a valuable insight of the influence of the unsaid. Working on efficiency within board of directors will influence our way of working, our way of living and all employees in a positive way. We can all learn the efficient effects of transparent communication."

Mijn inspiratie


Highly skilled professionals are frequently very good at single-loop learning. After all, they have spent much of their lives acquiring academic credentials, mastering one or a number of intellectual disciplines, and applying those disciplines to solve real-world problems. But ironically, this very fact helps explain why professionals are often so bad at double-loop learning.

Lees Meer

Prior work on board effectiveness has mostly focused either on directors’ incentives or motivation or the ability of directors. Forbes and Milikens' conceptualization of board barriers connects with both of these perspectives. Specifically, they agree with prior research and theory that the motivation of directors as well as their individual knowledge, skills, and abilities should influence board outcomes. However, they also believe that the structural barriers that they have outlined in this article should make it difficult for even the most motivated and most skilled board to monitor effectively. https://bit.ly/3iMrN4c

Lees Meer

To an extent that the authors are only beginning to appreciate, most people at work, even in high-performing organizations, divert considerable energy every day to a second job that no one has hired them to do: preserving their reputations, putting their best selves forward, and hiding their inadequacies from others and themselves. The authors believe this is the single biggest cause of wasted resources in nearly every company today.

Lees Meer

In this article the authors develop a model of board processes by integrating the literature on boards of directors with the literature on group dynamics and workgroup effectiveness. The resulting model illuminates the complexity of board dynamics and paves the way for future empirical research that expands and refines our understanding of what makes boards effective.

Lees Meer

Fair process isn’t decision by consensus or democracy in the workplace. Its goal is to pursue the best ideas, not create harmony.

Lees Meer

Senior teams find teamwork difficult. The competing viewpoints that promote sound decision making also lead naturally to conflicts that waste precious time and erode interpersonal relationships. Indeed, when substantial conflicts erupt in management teams, dysfunctional group dynamics followed by frustration and flawed decisions may be the rule rather than the exception. Clearly, realizing the promise of teamwork at the top requires finding ways to help management teams deal constructively with tough conflicts.

Lees Meer

Netflix takes a radically different approach to information sharing with the goal of significantly and efficiently increasing transparency among the CEO, executive team, and board of directors. The Netflix approach incorporates two highly unique practices: (1) board members periodically attend (in an observing capacity only) monthly and quarterly senior management meetings, and (2) board communications are structured as approximately 30-page online memos in narrative form that not only include links to supporting analysis but also allow open access to all data and information on the company’s internal shared systems, including the ability to ask clarifying questions of the subject authors. This quarterly memo is written by and shared with the top 90 executives as well as the board.

Lees Meer

Contact


  • Meeuwenlaan 98-100, Amsterdam, Netherlands