Nieuws


Ongezegde belangrijker dan gezegde

30-3-2021

Een groter compliment voor mijn werk dan deze zin kan ik niet krijgen: “En altijd weer is het ongezegde belangrijker dan het gezegde, om de woorden van een gewaardeerde en bevriende wetenschapper te gebruiken”. Dank Kees

Lees Meer

De secretaris als servant leader

22-3-2021

De secretaris als servant leader in de boardroom. De secretaris weet vaak als geen ander wat er ongezegd blijft in de boardroom en ervaart zelf ook veel dilemma’s rondom wat hij of zij zelf niet zegt. Afgelopen vrijdag heb ik samen met Arthur Hol stilgestaan bij de betekenis van het ongezegde in de boardroom, ook dus in relatie tot de rol van de secretaris. Eind maart wordt dit interview beschikbaar in het besloten ACS-gedeelte van de Governance University.

Lees Meer

Artikel in Goed Bestuur & Toezicht

22-3-2021

In het blad Goed Bestuur & Toezicht (2021 maart) is mijn artikel 'het effect van het ongezegde in de bestuurskamer' gepubliceerd. Een poging om mijn dissertatie in een artikel met relatief een klein aantal woorden te verpakken. Ik hoop dat de lezers het artikel kunnen waarderen. Mocht iemand het hebben gelezen en feedback voor me hebben: ik hoor het graag.

Lees Meer

Ongezegde, dilemma's en conflicten en soft controls

22-3-2021

Op 11 Maart 2021 presenteerde ik (een deel) van de uitkomsten van mijn promotieonderzoek over de invloed van het ongezegde op de besluitvorming in boards (RvC's) aan 180 alumni van de VU Controllersopleidingen en focuste daarbij dan ook op de invloed van de controllers. Via o.a. Mentimeter vragen over het ongezegde, de invloed van de kwaliteit van informatie, management rapportages en soft controls op de boarddynamiek, spraken we over agency versus stewardship governance paradigma's en blinde vlekken en hebben we stil gestaan bij het ongezegde, onuitgesproken dilemma's, stille conflicten en zwijgculturen. Ondanks dat het via zoom ging, gelukkig toch veel interactie wat natuurlijk van belang is als je praat over het ongezegde :-)

Lees Meer

Handreiking VTW beoordelen bestuurder gepubliceerd

1-2-2021

De werkgeversrol van de RvC verdient in deze tijd, waarin corporaties voor grote maatschappelijke opgaven staan, meer professionele aandacht. Monika Milz (GovernanceSupport) en Marilieke Engbers (onderzoeker rapport Kracht en tegenkracht) geven ieder als auteur van een VTW-handreiking hun visie op dit thema.

Lees Meer

Contract met Uitgeverij Business Contact getekend!

20-11-2020

Het is officieel! Ik heb het contract getekend met Uitgeverij Business Contact! Het boek is een vertaling van mijn promotieonderzoek naar de praktijk. Het zal dus ook gaan over governance paradigma's, over impliciete en expliciete besluiten, over verschillende spreekculturen en over het onuitgesproken conflict in de boardroom.

Lees Meer

Paradigmaconflicten en de energie transitie VTW jaarcongres

23-10-2020

In de laatste 10 minuten van deze video, in gesprek met Maarten Bouwhuis en Guido van Woerkom (voorzitter van de VTW) over botsende meningen in een raad, paradigmaconflicten en paradigmaverkleving en hoe daarmee om te gaan.

Lees Meer

2ND WEB-DIALOGUE SERIES: “BOARD DIVERSITY”

29-8-2020

In een serie van webinars bespreken we wetenschappelijke artikelen met betrekking tot boards, leadership en governance

Lees Meer

First Academic Paper Discussion Session

25-8-2020

In een serie webinars, bespreken we wetenschappelijke artikelen over boards, leadership en governance.

Lees Meer

May Conference: Researching the 'black box' of boards' decision-making

25-8-2020

Tijdens dit wetenschappelijke seminar bespreken onderzoekers hun onderzoek en de dilemma's die zij ervaren bij het publiceren van hun werk.

Lees Meer

Symposium Kracht en Tegenkracht - bijdrage Martin de Ruiter

29-8-2020

Tijdens dit congres is het rapport 'Kracht en Tegenkracht' - oa middels een game/ groepsrollenspel - hanteerbaar gemaakt - een korte video

Lees Meer

Sector Event Kracht en Tegenkracht

6-2-2020

Tijdens dit congres is het rapport 'Kracht en Tegenkracht' - oa middels een game/ groepsrollenspel - hanteerbaar gemaakt - een beschrijving van het congres

Lees Meer

AEDES: Kracht en Tegenkracht

25-8-2020

Tijdens dit congres is het rapport 'Kracht en Tegenkracht' - oa middels een game/ groepsrollenspel - hanteerbaar gemaakt - het nieuwsbericht van AEDES

Lees Meer

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ABOUT BOARDS' DECISION-MAKING

24-8-2020

Aankondiging van ons eerste wetenschappelijke congres over boards en leadership development

Lees Meer

AEDES Ongezegde in de Boardroom

6-5-2020

Een nieuwsbericht over het onderzoek 'de invloed van het ongezegde in boards'

Lees Meer

VTW Het ongezegde in de boardroom

3-3-2020

Tijdens dit congres werden de eerste bevindingen op basis van het onderzoek naar het ongezegde in de boardroom gepresenteerd.

Lees Meer

Board Research Center

24-8-2020

De oprichting van het board and leadership development centre van de VU

Lees Meer