Moeder van drie zonen I Getrouwd I Hond Storm en poes Saar I Amsterdam I Zus & Broer I Geboren in Filippijnen I Economie I Arthur Andersen I Het Consulaat I Reconsulting I Vrije Universiteit I Boksen & Wandelen & Gezelligheid 

Marilieke Engbers (1969) heeft meer dan 20 jaar ervaring als adviseur in leiderschap en verandering. Ze verdedigde haar proefschrift op 14 oktober 2020 met als onderwerp "Hoe het ongezegde de strategische besluitvorming in RvC's beïnvloedt" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze combineert haar rol als docent over strategierealisatie en leiderschap voor de registercontrollersopleiding van de Vrije Universiteit met het spreken over het ongezegde, blinde vlekken, hubris, paradigmaconflicten en kracht en tegenkracht in relatie tot governance in haar advieswerk. Daarnaast begeleidt ze RvC's en RvB's bij zelfevaluaties, fusies, dilemma's en conflicten, en besturingsinstrumenten. Op basis van haar promotieonderzoek en advieswerk heeft Marilieke een methode ontwikkeld die de besluitvorming en spreekcultuur in de boardroom verbetert. Tevens maakt ze deel uit van het boardroom panel van BNR en wordt ze veelvuldig uitgenodigd om te spreken voor zowel grote als kleine groepen.

Als 'inductieve, kwalitatieve' wetenschapper richt ze zich op de onderwerpen strategie, cultuur, denkfouten, hubris, spreekklimaat en governance en conflictnormen en verdiept ze zich in wetenschapsfilosofie. Tijdens haar promotie kreeg Marilieke van de Autoriteit Woningcorporaties de opdracht om te onderzoeken hoe commissarissen de risico's bij langzittende bestuurders monitoren. Ze publiceerde in 2019 het Nederlandse rapport 'Kracht en Tegenkracht'. In december 2021 publiceerde ze het boek 'Onder Commissarissen', waarin ze onderzoekt hoe het ongezegde de besluitvorming in de boardroom beïnvloedt, samen met uitgeverij Business Contact. In mei 2024 wordt haar volgende boek uitgebracht. Dit boek, getiteld 'Eenzaam aan de top: over het ongezegde, macht en denkfouten', heeft ze geschreven met Pim Bouwman, haar echtgenoot, met wie ze drie zonen heeft. In 2023 publiceerde ze haar eerste academische artikel in Corporate Governance: An International Review, gevolgd door haar tweede artikel in Frontiers in 2024.

Governance
Marilieke is een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Ze verdient haar inkomen door raden van commissarissen en raden van bestuur te begeleiden, met taken zoals zelfevaluaties, fusiebegeleiding en conflicthantering. Daarnaast geeft ze veel lezingen voor zowel grote als kleine groepen en verzorgt ze trainingen over governance. Ze heeft een kleine aanstelling bij de Vrije Universiteit als docent (1 dag per week). Haar onderzoek financiert ze zelf.