Zelfevaluatie Begeleiding van Bestuurlijke Gremia

Een effectieve zelfevaluatie is essentieel voor elk bestuursorgaan. Ik bied begeleiding om inzicht te krijgen in samenwerking, relaties met stakeholders en strategische effectiviteit. Mijn aanpak is gebaseerd op mijn promotieonderzoek over de invloed van het ongezegde op besluitvorming in de boardroom en mijn ervaring in het begeleiden van raden. Gezien de invloed en macht van RvC/T en RvB, is het cruciaal dat bestuurders en commissarissen zich bewust zijn van hun samenwerking, kwaliteiten, valkuilen en het effect van hun gedrag op anderen. Ik help bij het productief voeren van deze gesprekken, zodat samenwerking en strategische doelstellingen worden verbeterd. Wilt u meer weten over hoe ik uw zelfevaluatie kan begeleiden? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Interactieve Lezingen, Workshops, Opleiding en Dialogen

Met mijn interactieve sessies bied ik meer dan kennisoverdracht. Ik probeer zoveel mogelijk een dialoog te entameren over lastige onderwerpen, soms ook - afhankelijk van de vraag - aan de hand van speciaal ontworpen groepsrollenspellen om het ongezegde te ervaren. Denk aan onderwerpen zoals: Governance paradigma's, dilemma’s en stille conflicten, Macht en tegenmacht, Risico's bij langzittende bestuurders, Spreek- en zwijgculturen, Leiderschap en voorzitters-stijlen, Omgaan met verschillen en conflicten, Het ongezegde bespreekbaar maken, Diversiteit in de boardroom, Strategie realisatie, strategische dialoog en het ongezegde, De Papieren Macht Bent u geïnteresseerd in een interactieve sessie die uw bestuur of team naar een hoger niveau tilt? Neem contact met mij op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Samen werken we aan een toekomstgerichte en effectieve bestuurscultuur.

(Actie)Onderzoek over Governance en het ongezegde

Als actieonderzoeker richt ik mij op het ontdekken van wat goede governance werkelijk betekent. In mijn rollen als docent, dialoogfacilitator, conflictmediator, onderzoeker, boekenschrijver en wetenschapper werk ik voortdurend aan het verbeteren van besluitvorming en spreekcultuur in de boardroom. Mijn promotieonderzoek richtte zich op hoe het ongezegde de strategische besluitvorming beïnvloedt. Dit onderzoek leidde tot methoden die de governance in zowel de publieke als private sector verbeteren. Actieonderzoek is een participatieve en cyclische benadering gericht op praktische oplossingen en positieve veranderingen. Het omvat samenwerking, herhalende cycli van planning, actie, observatie en reflectie, en voortdurende verbetering. Wilt u meer weten, neem contact met mij op.