De mens centraal bij het Rijk

Op woensdag 3 november vond de inspiratiesessie 'Zou jij door jezelf geholpen willen worden?' plaats. In deze sessie gaan zes leidinggevenden, die je misschien zult herkennen uit de videoserie 'De mens centraal', met elkaar in gesprek over de uitdagingen van mensgericht werken binnen het Rijk. Wat betekent het in de praktijk om binnen de kaders die er nou eenmaal zijn de menselijke maat als uitgangspunt te nemen? Wat is er nodig om mensgericht te werken? En vooral: tegen welke dilemma’s lopen zij aan? Onder leiding van gespreksleiders Marjolijn Grijns (bestuurslid bij het A+O fonds Rijk) en Merei Lubbe (partner bij adviesbureau LPBL) delen de deelnemers hun verhaal. Gasten aan tafel zijn: - Marilieke Engbers (wetenschapper en inhoudelijk expert op het thema 'het Ongezegde in de Boardroom) - Reinout Woittiez (voormalig transitiedirecteur bij het Nederlands Forensisch Instituut) - Mark Frequin (adviseur Rijksoverheid) - Chistine Nijkamp (directeur Dienstverlening PGB bij de Sociale Verzekeringsbank) - Elmer Burke (MT-lid Emancipatie bij het ministerie van OCW) - Heidi Boussen (Directeur Gezond & Veilig Werken bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).


https://youtu.be/Yjngbaz2ce0