"De mens is rationeel" in de boardroom in een ander licht

In Heilige huisjes met Sia Ataredian bespreken we ons oneinding vertrouwen in de rationele mens.  We worden omringd door irrationaliteit, een deel zijn van ons mens-zijn, ook in organisaties en de boardroom. Wanneer we alleen maar doen alsof medewerkers, collega's en leidinggevenden rationeel zijn, creëren we een dualiteit tussen de wereld die we ervaren en de wereld die we vaststellen in beleid en KPI's. Dit kan uiteindelijke leiden tot vervreemding van de wereld die we ervaren. Het gevolg hiervan is dat we bij de ontwikkeling van onze kinderen, talenten en leiders alleen rationele principes gebruiken en daardoor veel toekomstig talent missen.