Column: CFO heeft cruciale rol in het worden van lerende organisatie

Met de toenemende complexiteit van organisaties en hun omgeving nemen de eisen die worden gesteld aan de CFO toe. Een belangrijke verschuiving voor de CFO is dat hij met behulp van financiële en niet-financiële resultaten ‘het vooruitkijken’ in balans moet brengen met ‘het achteruitkijken’. Dit vraagt dat de CFO zich steeds vaker, samen met de CEO, buigt over de vraag hoe de strategie van de organisatie kan worden gerealiseerd.

https://cfo.nl/artikel/column-marilieke-engbers-de-cfo-heeft-cruciale-rol-in-het-worden-van-lerende-organisatie