Dissertatie: Hoe het ongezegde de besluitvorming beïnvloedt


Aangezien ik slechts een beperkt aantal hard-copy copies heb van de dissertatie en de artikelen onder embargo staan omdat ze under review zijn, kan ik mijn werk niet vrijelijk delen. Hopelijk worden de papers snel gepubliceerd. Ik kan 'de introductie' en 'de discussie' wel delen. Deze 2 hoofdstukken verstrekken veel informatie over de aanpak en de uitkomsten van het onderzoek. 

Ondanks het institutionele belang van raden van commissarissen (RvC’s), hebben wetenschappers een beperkt inzicht in de bestuurskamerprocessen. Het blootleggen van de zwarte doos van de besluitvorming van RvC’s vereist directe observatie van wat er in de boardroom gebeurt en het overwinnen van vele methodologische uitdagingen. Dit abductieve, subjectieve onderzoek exploreert reflexief de besluitvorming van de RvC’s. Niet door te focussen op wat er werd gezegd, maar juist op ‘het ongezegde’. De auteur woonde bestuursvergaderingen van 17 RvC’s bij en interviewde 119 bestuursleden over wat er tijdens die vergaderingen gebeurde. De auteur onderzocht in het bijzonder hoe bestuursleden ‘in actie’ reageerden, wat ze niet zeiden en waarom en wanneer ze er bewust of voorbewust voor kozen om hun gedachten en gevoelens voor zich te houden. Het ongezegde, in plaats van het gezegde, centraal stellen, betekent het verkennen van het verschil tussen wat wel wordt gedacht maar niet wordt gezegd. Via die weg wordt ook duidelijk hoe denkfouten, blinde vlekken en tegenstrijdigheden de besluitvorming van een raad van commissarissen vormgeven.

Dit proefschrift biedt een eerste verklaring van a) hoe vanzelfsprekende en automatische, sociaal-cognitieve processen tussen bestuursleden de besluitvorming van de boardroom beinvloeden b) hoe bestuurders en toezichthouders die hun governanceparadigma als voor vanzelfsprekend nemen - en daarom als paradigma-verkleefd worden beschouwd - een spiraal van ongezegd in gang zetten wanneer ze heimelijke conflicten proberen te beheersen door middel van informele besluitvorming c) hoe vier ‘zwijg-klimaten’ vier verschillende niveaus van cohesie en cognitief conflict creëren die de board effectiviteit beïnvloeden en d) hoe het bewust zijn van verschillende niveaus van bewustzijn en het ‘perspectief nemen’ vereist is voor onderzoek voor vanzelfsprekende veronderstellingen en automatisch gedrag in de bestuurskamer.

De inhoud, samenvatting, de hoofdstukken met de introductie en de discussie , kan hier worden gevonden:

https://bit.ly/3kjvAXv