Handreiking: Het beoordelen van de bestuurder

Deze handreiking zoomt in op het model uit het rapport Kracht & Tegenkracht dat de RvC kan gebruiken bij de belangrijkste vraag die hij zich vanuit de werkgeversrol moet stellen: Hoe geschikt is de bestuurder in de context van de organisatie, nu en in de toekomst?

https://www.vtw.nl/publicaties/media/1846/vtw2102_beoordelen.pdf