Artikel: Kosten van Communiceren in de Boardroom

Een boardroom vol slimme leidinggevenden en directeuren garandeert geen slimme beslissingen. Beslissingen van het bestuur kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de organisaties zelf, maar ook, zoals we in de recente geschiedenis met betrekking tot de financiële crisis hebben gezien, voor de samenleving als geheel. Omdat de informatie-uitwisseling tussen bestuursleden cruciaal is voor de besluitvorming in de bestuurskamer, richt dit artikel zich op wat niet gezegd wordt en waarom en ontrafelt het de kosten van communicatie. Deze kosten houden verband met de redenen die bestuursleden hebben om niet te zeggen wat ze denken en voelen, ondanks het streven om zoveel mogelijk relevante informatie te delen.

Nederlandse versie:

https://bit.ly/32Xmc57

Engelse versie:

https://bit.ly/3nC2XGk