Rapport: Kracht en Tegenkracht

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2019/09/27/kracht-en-tegenkracht

Bij het besturen van een woningcorporatie en het toezicht houden door de raad van commissarissen (RvC) is een kritische grondhouding noodzakelijk. Als een bestuurder te veel vasthoudt aan zijn eigen werkwijze, denkpatronen en overtuigingen en dus paradigmaverkleefd is, kan dat leiden tot ongewenste situaties. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kracht en tegenkracht’ naar de risico’s bij langzittende bestuurders dat in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties is uitgevoerd.