30 Oct

Veel mensen hebben gereageerd op mijn laatste posts over mijn promotie over hoe het ongezonde besluitvorming in boards beïnvloedt en hebben om meer informatie gevraagd. Bedankt allemaal voor deze aardige reacties!

De beste manier om de uitkomsten te delen, is denk ik niet door te vertellen wat ik heb ontdekt maar door de vragen te delen die mij hebben bezig gehouden en die mij nog steeds bezig houden. Een van deze grote vragen is de volgende.

'Zwijg en spreek' (voice en silence) wetenschappers gaan ervan uit dat niet alles wordt gezegd tegen de leiders in organisaties vanwege de hiërarchische verschillen en het gebrek aan psychologische veiligheid (CEO-disease). Maar wie zijn degenen die 'aan de macht zijn' in de boardroom aangezien one-tier en two-tier boards een zogenoemde ‘omgekeerde machtsstructuur’ hebben (verschillende toezichthouders monitoren en evalueren de prestaties van de CEO) en worden gecontroleerd door inspecteurs en andere stakeholders?
Wordt alle belangrijke informatie gedeeld omdat alle toezichthouders ten opzichte van elkaar evenveel macht hebben en onafhankelijk zijn? Of is de voorzitter de leider en verzwijgen toezichthouders en bestuurders soms hun gedachten en gevoelens richting de voorzitter vanwege zijn leiderschapsrol en wanneer zij zich psychologisch niet veilig voelen conform de theorieën van deze spreek en zwijg wetenschappers? En hoe zit het met de CEO? Wordt hij of zij beschouwd als leider of 'slechts' de medewerker in het bestuur en verzwijgt hij of zij soms gedachten en gevoelens omdat ze niet afgerekend wenst te worden voor fouten of zaken die verkeerd zijn gegaan?

Wat denk jij in relatie tot deze vragen? 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.