21 Jul

In de zoektocht naar een verbetering van governance lijkt de roep om steeds meer governance luider en luider. Meer diversiteit, meer ethiek, meer regels, meer expertise en meer kennis zijn ongetwijfeld cruciale elementen van succesvol leiderschap. Echter, te midden van deze drang naar meer moeten we denk ik niet uit het oog verliezen hoe belangrijk rust, reflectie, tijd en ruimte is in de context van governance, waar kwaliteit boven kwantiteit regeert.

Terwijl ik de waarde van "meer" geheel erken, is het even belangrijk om de mogelijke nadelen van een overvloed aan initiatieven te onderkennen. In plaats van meer lagen toe te voegen aan een reeds complex web van regels en codes, zouden we prioriteit moeten geven aan kwalitatieve reflectie en toegewijde tijd om de effectiviteit van onze beslissingen te maximaliseren. Reflectie vormt de basis van strategisch denken en weloverwogen besluitvorming.

In onze zoektocht naar antwoorden voor een betere governance moeten we de nadelen van 'meer' niet negeren. In plaats van meer taken toe te voegen aan de al drukke agenda van een bestuurskamer, zouden we ons moeten richten op het creëren van speciale ruimtes voor reflectie, waar elk bestuurslid zich kan verdiepen in de essentie van zaken, verborgen inzichten kan ontdekken en innovatieve oplossingen kan verkennen en ook de samenwerking onderling ruim de aandacht kan krijgen. 

Tijd, als de kostbaarste bron, dient verstandig te worden gebruikt. In plaats van onszelf te verspreiden over talloze inspanningen, zouden we onze inspanningen moeten stroomlijnen en ons richten op de meest impactvolle gebieden. Door prioriteit te geven aan wat werkelijk van belang is, zorgen we ervoor dat bestuurders en commissarissen hun tijd goed  besteden, waardoor ze dieper kunnen ingaan op de complexiteit van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Meer eisen stellen aan wat de commissarissen en bestuurders moeten doen, kan ervoor zorgen dat ze deze tijd juist niet hebben., 

Ik pleit voor "less is more". Daarmee wil ik niet de waarde van meer diversiteit, ethiek, regels, expertise of kennis tenietdoen. In plaats daarvan promoot ik echter een evenwichtige en doordachte aanpak die de kwaliteit van deze elementen benadrukt boven hun zuivere hoeveelheid. Om deze paradigma verschuiving te bewerkstelligen, moeten we de dynamiek van de bestuurskamer opnieuw bekijken. Laten we open dialoog aanmoedigen en een cultuur bevorderen die waardevolle bijdragen waardeert, waardoor een atmosfeer ontstaat waarin elke stem wordt gehoord en gerespecteerd. 

Door kwaliteit boven kwantiteit te stellen, creëren we een stimulerende omgeving waarin diverse perspectieven kunnen gedijen, waardoor we de echte voordelen van een diverse bestuurskamer kunnen benutten. Het omarmen van "less is more" nodigt iedereen uit om gestroomlijnde en doelgerichte kaders te creëren die dienen als richtinggevende principes in plaats van starre beperkingen. Door ons te richten op de essentie van ethisch gedrag kunnen we een cultuur van integriteit bevorderen die elke beslissing en actie doordringt. 

Laten we dus kwaliteit boven kwantiteit omarmen. Door te focussen op reflectie, tijd en doelgerichte dynamiek leggen we het fundament voor een bestuurskamer die gedijt op diepgaande inzichten, weloverwogen besluitvorming en betekenisvolle impact.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.