04 Sep

Deze PhD verdediging - op 14 oktober om 11:45 - over de invloed van het ongezegde op de besluitvorming in boards, zal via het YouTube kanaal "VU Beadle's Office": http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice gelivestreamed worden. 

Iedereen is welkom om deze bijeenkomst digitaal bij te wonen.

Het zal een hybride bijeenkomst zijn. De opponenten Prof.dr. E.J.P. van Loon, Prof.dr. J.W. Winter, Prof.dr. I.G.M. De Loo, Prof.dr. M. Vinther Larsen, Prof.dr. F.A Roozen and Dr. M.L. Ehrenhard zullen zowel live als online deelnemen. My promotoren Prof. dr Svetlana Khapova en Prof dr Erik van de Loo, zullen live participeren.

Ik zal door twee ‘paranimfen’ begeleid worden: mijn vriendin Robine ter Meulen en mijn oudste zoon Teun Bouwman. Lara Tcholakian zou mijn paranimf zijn maar door Corona kan ze er live niet bij zijn. Ze woont in Armenië en het land zit op slot. Gelukkig zal mijn zoon Toon nu haar honneurs waarnemen.

Helaas kunnen maar 30 gasten de bijeenkomst live bijwonen. Maar ik hoop dat de livestream e.e.a. zal compenseren. Ik kijk uit naar een stevige debat over mijn onderzoek!

_____________________

Het Promotie Protocol 

Voor degenen die minder bekend zijn met het protocol rondom de verdediging hierbij aanvullende informatie:

Rector opent de zitting en vraagt alle aanwezigen te gaan zitten; alleen de promovendus staat achter het katheder 
Rector vraagt promovendus een korte uiteenzetting te geven over het onderzoek; ‘lekenpraatje’ maximaal 10 minuten 
Promovendus opent met  “Mijnheer/mevrouw de Rector, dames en heren”. Rector vraagt of u gereed bent om uw proefschrift te verdedigen; promovendus leest de promotieformule voor 
De opponenten stellen vragen  over het proefschrift; promovendus begint altijd met "hooggeleerde opponent (professor) of zeergeleerde opponent (doctor)" Pedel komt binnen, loopt naar voren door het gangpad en zegt: HORA EST!  Promovendus leest de tweede formule voor Rector sluit dit gedeelte van de promotie af en het cortège verlaat de aula. Volgorde als eerder. 
Besloten vergadering in de Forumzaal. Pedel, promovendus en paranimfen wachten buiten / Promovenus en paranimfen worden binnengeroepen om te horen of de graad doctor of philosophy / doctor verleend zal gaan worden 
Cortège terug richting aula in dezelfde volgorde. U staat met paranimfen naast elkaar voor het katheder 
Overhandiging bul en laudatio. Rector sluit af 
Cortège verlaat de aula. Volgorde: Pedel, promovendus en evt partner, paranimfen, commissie en tenslotte de gasten. 
Receptie of felicitaties – slechts de commissieleden- bij het standbeeld van Abraham Kuyper


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.